sova

Vítáme vás na stránkách spolku Cestička z.s.

Činnost Cestičky je od jejího založení v roce 2014 úzce spjatá s Cestou domů a podporuje její zaměstnance, kteří se navracejí po rodičovské dovolené do zaměstnání. Zároveň jsou do centra přijímány i děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci Cesty domů. V loňském školním roce bylo těchto dětí většina. Proto jsme se rozhodli založit Cestičku jako samostatný spolek. S Cestou domů i nadále spolupracujeme.

Pro vznik samostatného spolku jsme si za hlavní poslání zvolili podporu  životního stylu vedoucího k šetrného přístupu a úctě k přírodě a všemu živému, čímž si přejeme přispívat ke zdravému vývoji světa a bytostí v něm, a to především provozem školičky a vytvářením respektu mezi dospělými a dětmi navzájem.

Věříme totiž, že právě pozitivním působením v období raného dětství podporujeme v dětech rozvíjení jejich talentů, které se v budoucnu podílejí na ohleduplném chování k ostatnímu životu.

Wishlist 

Bylinky na zahradu, fixy, hezké knihy, modelína, omalovánky