55576322_591493937995201_1222606464221184000_n

Vítáme vás na stránkách spolku Cestička z.s.

Činnost Cestičky byla od jejího založení v roce 2014 úzce spjatá s Cestou domů, kdy na začátku podporovala její zaměstnance navracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání. V srpnu 2016 jsme se rozhodli založit Cestičku jako samostatný spolek.
Podporujeme životní styl vedoucí k úctě k přírodě a všemu živému. Totéž se snažíme předat i dětem. Nově také propojujeme životy dětí a seniorů, kdy se náš spolek stává společným místem jejich setkávání. V novém roce 2018 jsme si také dali za cíl věnovat se co nejvíce charitativním projektům (jak těm vlastním, tak i spoluúčastí) a zapojit do nich děti, rodiče a kohokoliv, kdo bude mít zájem.

Wishlist 

Bylinky na zahradu, fixy, hezké knihy, modelína, omalovánky