Spolek

Spolek Cestička je otevřený všem dětem od 2 do 7 let věku.

  • RESPEKT K JEDINEČNOSTI DÍTĚTE
  • ZÁZEMÍ RADOSTI A LÁSKY
  • POBYT VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ
  • LÁSKA K PŘÍRODĚ

Spolek Cestička se dle stanov zavazuje k činnostem, které se prolínají s výchovnými principy.

Těmi jsou:

  • respektující, nenásilný a svobodný přístup ke světu a k životu

  „Jsem život, který chce žít uprostřed života, který chce žít.“ Albert Schweitzer

  • ochrana přírody a krajiny

 „Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na planetě.“   Saint- Exupéry

  • podporovat šťastné a radostné prožívání

„Není špatné počasí, jen špatné oblečení“ Lesní mateřské školky

„Pomoz mi, abych to dokázal sám...“ Montessori pedagogika

„Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit...“ Rudolf Steiner

  • podpora zdravého vývoje dětí

„Nikdy nesrovnávej jedno dítě s druhým.“ J. H. Pestalozzi

  • podpora slaďování rodinného a pracovního života

~

K dětem přistupujeme jako k jedinečným bytostem, respektujeme jejich individuální potřeby a zájmy. Snažíme se je vést ke vzájemnému respektu a toleranci. Učíme děti vztahu k přírodě, k úctě a ochraně ke všemu živému. Jsme rády, když se jim u nás líbí a snažíme se jim pobyt zpříjemnit různorodými činnostmi. S dětmi často tvoříme – malování barvami, tiskání, stříhání, lepení, modelování – tyto činnosti rozvíjejí především jemnou motoriku, představivost a fantazii. Většinou nám nejde o konečný výsledek, ale o to, aby si dítě tvorbu co nejvíce užilo. S dětmi se věnujeme tématickým blokům a do jednotlivých činností (výtvarných, pohybových, dramatických, hudebních,..) děti pouze pozitivně motivujeme, ale nenutíme.

Našim hlavním cílem je kromě ekologických projektů i propojování životů seniorů a dětí.

Snažíme se také často cestovat i mimo prostory Cestičky. Jezdíme několikrát měsíčně do lesa, navštěvujeme pražská divadla. Do našich prostor si zveme široké spektrum zajímavých osobností a pořádáme tak přednášky nejen pro děti a rodiče, ale pro kohokoliv, kdo má zájem obohatit si své znalosti.