Provoz

Otevřeno máme pondělí až pátek, od 8.30 - do 15.00 hod.

Čas příchodu: 8:30 až 9h.

Čas vyzvedávání: 13h až 14:00 -15.00 hod.

Denní režim školičky:

08:30 – 09:00 : příchod

09:00 – 10:00 : společný pozdrav a komunitní kroužek (seznámení dětí s tématem dne, povídání, rozcvička, říkanky..)

10:00 : svačina

10:30 : aktivity související s tématem dne (výtvarná činnost, hudební výchova, pohybové aktivity, hry, procházky po hřbitově, …)

12:00 – komunikační kroužek, oběd

13:00 – 15:00 : odpočinek, relaxační aktivity, nabídka volné hry

Pozn. : Tento časový rozvrh je pouze orientační a může se lehce lišit v návaznosti na probíhající aktivity.

 

 

 

CENA: školkovné se platí paušálně a to:

Jeden den v týdnu: 2000,-

Dva dny v týdnu: 4000,-

Tři dny v týdnu: 6000,-

Čtyři dny v týdnu: 8000,-

Pět dní v týdnu: 10.000,-

V případě absence dítěte nabízíme náhradní dny.